Polotvrdá pěna SMARTISOL 200

Polotvrdá pěna Smartisol S200 je vhodná k zateplení difuzně uzavřených skladeb ze strany interiéru. Vzhledem k uzavřené struktuře buněk, funguje v konstrukci jako parobzda. Díky nízké tepelné vodivosti, lze aplikovat i menší tloušťky. Toho se často využívá při izolaci rozvodů tepla, nádrží, kontejnerů, vozidel, bazénů apod. Výhodou je vysoká životnost, přilnavosti takřka ke všem povrchům, nesesedání a jednolitá izolační vrstva bez tepelných mostů. Tuto pěnu lze aplikovat i pro venkovní použití v kombinaci s Polyurea, pokud není požadováno vysoké zatížení.

Aplikace je možná při běžné vlhkosti vzduchu a teplotami nad 10C.

Typ testuMetodický test CE Norma
a jednotky
Hodnota
Reakce na oheňE
Propustnost vodyKrátkodobá nasákavost vody při částečném ponoření
Wp ≤ 0,20 [kg/m2]
Deklarovaná tepelná vodivost při stárnutí a +10°CPro tl. Izolace d
Pro tl. Izolace 80 ≤ d
Pro tl. Izolace d ≥ 120 mm: λD = 0,028 [W/mK]
Propustnost vodních par MU70
Pevnost v tlakuPevnost v tlaku při 10% stlačeníCS(10/Y)150
HmotnostNF EN 160242 kg/m³