Pan Bača (Velký Lapáš) se při stavbě svého domu rozhodl pro Chytrou izolaci. Již při samotné realizaci byl nadšený a my věříme, že bude nadmíru spokojený i po obydlení domu.

3

1

2