Neváhejte si přečíst článek předsedy představenstva firmy LIKO-S, Ing. Libora Musila v časopise Trade News o uznávaném podnikateli Janu Antonínu Baťovi a jeho odkazu pro další generace.