Produkty

Icynene nabízí šest produktů, které mají odlišné fyzikální vlastnosti. Každý z těchto produktů má také jiný způsob využití. Nutné je nejprve zhodnotit stavbu jako celek a po té vybrat vhodný produkt Icynene.

H2Foam Lite

Už 30 let je tato stříkaná pěna stěžejním výrobkem společnosti Icynene a zároveň synonymem kvality, účinnosti a úspor.

Použití: střechy/podkroví, stěny, instalační šachty, obtížně přístupná místa. Obytné budovy

H2Foam Lite Plus

Nejúčinnější izolační pěna s otevřenou buněčnou strukturou na světě: vynikající tepelný odpor, zvýšená reakce na oheň, snadné nanášení.

Použití: zateplení střechy, stěny, instalační šachty, obtížně přístupných míst. Vhodná pro obytné budovy, obchodní a průmyslové objekty.

H2Foam Forte

Jediná tvrdá izolační pěna, která je oproti konkurenčním pěnám tohoto typu bez zápachu a plynných látek škodlivých pro zdraví a ozonovou vrstvu.

Použití: podlahy, vnější izolace

IcyFoam Basic

Icyfoam Basic je vysoce výkonná moderní pěnová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou od výrobce Icynene, která splňuje všechny požadavky na kvalitní zateplení. Tento produkt je ideální pro použití ve všech oblastech včetně nerovných a obtížně přístupných otvorů. Izolační pěna s nízkým obsahem organických rozpouštědel.

IcyFoam Select

První izolační pěna HFO s uzavřenou buněčnou strukturou, které nese označení CE a jedná se o nejšetrnější pěnu k životnímu prostředí, bez dopadu na ozonovou vrstvu. Tento výrobek je vhodný pro použití v bytové a komerční výstavbě. Hladce a celistvě pokryje všechny zateplované oblasti a tím tak předchází tepelným ztrátám. Pokud zvolíte k zateplení IcyFoam Select s uzavřenými buňkami, posunete se na další úroveň v oblasti moderního zateplování

IcyFoam QuickFill

Pěna Icyfoam Quick Fill je opravná sada určená pro opakované použití. Tento produkt je perfektní pro vypěnění malých a nepravidelných prostorů. Můžete ho použít všude tam, kam nedosáhnou vysokotlaká zařízení.