Rodinné domy

Střechy

Nejrozšířenějším způsobem aplikace měkké pěnové izolace ICYNENE je nástřik mezi krokve na difúzní fólii, tak aby byla dodržena odvětrávaná mezera mezi izolací a střešní krytinou.  Nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů u hůře přístupných míst – například okolo střešních oken nebo za pozednicí. Z vnitřní strany izolace se díky minimální nasákavosti pěny ICYNENE nepoužívá parozábrana a k zaklopení se nejčastěji používá sádrokarton. Naši odborní zástupci Vám rádi zajistí i montáž sádrokartonu. Při takovéto skladbě dosahuje naše izolace nejlepšího výsledku pro odvod vlhkosti z domu a účinně tak zamezuje tvorbě plísní a v letních měsících i přehřívání interiéru.

Druhou možností, určenou hlavně pro rekonstrukce, je aplikace izolace shora, po sundání střešní krytiny, přímo na sádrokarton. Stávající nedostatečná izolace se odstraní včetně difúzní a parotěsné fólie a místo ní se aplikuje měkká pěna ICYNENE, nová difúzní fólie a vrací se zpět střešní krytina. Tento postup má obrovskou výhodu, že není nutný zásah do sádrokartonových podhledů, který je velmi prašný a prakticky znemožní podkroví obývat. Naši zástupci mají k dispozici tým řemeslníků, který si s odkrytím střechy hravě poradí a celá rekonstrukce obvykle zabere 3 dny.

Pro ploché střechy nebo difúzně uzavřené konstrukce (například OSB desky), navrhujeme izolaci tvrdou pěnou SMARTISOL 200. Tato izolace pak působí jako parobrzda a díky velmi nízké lambdě se může aplikovat i v malých tloušťkách. I u tvrdého typu pěn nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů.

kocka-icynene

Měkká kanadská pěna Icynene je díky otevřené buněčné struktuře difúzně otevřená, tzn. že dokáže „dýchat“ a propouští tak vzdušnou vlhkost včetně škodlivých látek a pachů ven z domu. Díky extrémně nízké nasákavosti nepotřebuje žádnou parozábranu a tím významně omezuje vnik plísní, bakterií a zamezuje šíření alergenů… [Číst více]

kocka-icynene

Tvrdá pěna se vyznačuje uzavřenou buněčnou strukturou, a proto působí jako parobrzda a díky velmi nízké lambdě se může aplikovat i v malých tloušťkách. I u tvrdého typu pěn nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů… [Číst více]

PŘIPRAVÍME VÁM CENOVOU KALKULACI ZDARMA 
penazenkaNACENIT

Stropy | Podlahy

Nejčastější uplatnění nacházíme u zateplení či rekonstrukcí půdních prostor, kdy se pěna aplikuje buď na strop a zaklopí se podhledem nebo přímo na podlahu podkroví. Typ použité pěny záleží na difúzní otevřenosti konstrukce a celou skladbu vám navrhne náš technický zástupce.

Další možností aplikace je zateplení podlahy domu, kdy se výrazně zvyšuje komfort a užívání Vaší podlahy.

Máme velmi dobré zkušenosti se zateplováním stropů v přízemích a suterénech. Aplikace se provádí plošným nástřikem přímo na stropní konstrukci, například beton. Díky vynikající přilnavosti se nemusí používat žádné kotvení, které bývá mnohdy příčinou vzniku tepelných mostů.

kocka-icynene

Měkká kanadská pěna Icynene je díky otevřené buněčné struktuře difúzně otevřená, tzn. že dokáže „dýchat“ a propouští tak vzdušnou vlhkost včetně škodlivých látek a pachů ven z domu. Díky extrémně nízké nasákavosti nepotřebuje žádnou parozábranu a tím významně omezuje vnik plísní, bakterií a zamezuje šíření alergenů… [Číst více]

kocka-icynene

Tvrdá pěna se vyznačuje uzavřenou buněčnou strukturou, a proto působí jako parobrzda a díky velmi nízké lambdě se může aplikovat i v malých tloušťkách. I u tvrdého typu pěn nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů… [Číst více]

Stěny | Fasády

Naše společnost provádí vnitřní nebo vnější zateplení obvodových konstrukcí. U vnitřního zateplení se používá měkká pěna ICYNENE, díky které dochází k přirozenému odvodu vlhkého vzduchu a v domě není nutné tak často větrat. Izolace výborně přilne přímo na zdivo a díky své kompaktnosti a zvlněnému povrchu má i výborné akustické vlastnosti a účinně pohlcuje hluk dopravy.

Pro difúzně uzavřené konstrukce se používá tvrdá pěna SMARTISOL 200, která nepotřebuje další parotěsné fólie, ale účinně působí jako parobrzda. Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem se aplikuje v menších tloušťkách než měkká pěna a neubírá tak vnitřní prostor.

Pro vnější zateplení doporučujeme systém provětrávané fasády, který umožňuje větrání zdiva a způsobuje přirozený odvod vlhkého vzduchu z konstrukce. Hlavní princip tkví v mezeře, která je při montáži ponechána mezi izolací a finální fasádou. Ta pak komínovým efektem zajistí cirkulaci vzduchu. Eliminujeme tak nutnost větrat klasickým způsobem, tedy otevíráním oken, při kterém uniká velké množství tepla.  Základem této fasády je nosná konstrukce (hliníkový nebo dřevěný rošt), do které se aplikuje měkká pěna ICYNENE. Tato konstrukce poté slouží k instalaci finální vrstvy, kterou tvoří fasádní desky nebo panely. Nejčastěji využíváme XPS desky s perlinkou a finální omítkou nebo v kombinaci se systémem Novabrik nebo deskami Fundermax (vysokotlaký laminát).

Ze zkušeností víme, že se vynaložená investice do zateplení vrátí v horizontu 3-5 let a náklady spojené s vytápěním se sníží v závislosti na rozsahu aplikace až o 70%. Chytrá izolace zvyšuje hodnotu nemovitosti, komfort užívání a prodlužuje životnost izolované konstrukce.

kocka-icynene

Měkká kanadská pěna Icynene je díky otevřené buněčné struktuře difúzně otevřená, tzn. že dokáže „dýchat“ a propouští tak vzdušnou vlhkost včetně škodlivých látek a pachů ven z domu. Díky extrémně nízké nasákavosti nepotřebuje žádnou parozábranu a tím významně omezuje vnik plísní, bakterií a zamezuje šíření alergenů… [Číst více]

kocka-icynene

Tvrdá pěna se vyznačuje uzavřenou buněčnou strukturou, a proto působí jako parobrzda a díky velmi nízké lambdě se může aplikovat i v malých tloušťkách. I u tvrdého typu pěn nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů… [Číst více]

PŘIPRAVÍME VÁM CENOVOU KALKULACI ZDARMA 
penazenkaNACENIT

Základy

Pro izolaci základů bytových domů je vhodná tvrdá pěna. Vždy doporučujeme kombinaci s nopovou fólií a drenáží. Jako dodatečnou hydroizolaci lze použít produkt polyurea.

Finální skladbu doporučujeme konzultovat s naším technickým zástupcem.

kocka-icynene

Tvrdá pěna se vyznačuje uzavřenou buněčnou strukturou, a proto působí jako parobrzda a díky velmi nízké lambdě se může aplikovat i v malých tloušťkách. I u tvrdého typu pěn nehrozí žádné sesednutí, smrštění nebo vznik tepelných mostů… [Číst více]

kocka-icynene

Polyuera je bezespárová hydroizolace, která se díky své kompaktní struktuře, nízkému koeficientu tepelné vodivosti a vysoké trvanlivosti vůči chemickému prostředí využívá jako hydroizolační nástřik na tvrdou pěnu. Nejčastější využití je pro ploché střechy, terasy, bazény, vodní nádrže a podobně… [Číst více]