Společnost LIKO-S se v těchto dnech stala členem České rady pro šetrné budovy. Jedná se o významnou instituci s mezinárodním přesahem, která se angažuje v přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, stavěny, renovovány a provozovány tak, abychom žili ve zdravém, prosperujícím, environmentálně i společensky ohleduplném prostředí. S naším úspěšným pilotním projektem LIKO-Noe® budeme určitě platnými členy této ekologické instituce.Přečtěte si článek, který byl o LIKO-Noe® uveřejněn v magazínu Energeticky soběstačné budovy (4/2015) zde

Logo_CZGBC_color