Poslední  dobou se stále častěji setkáváme s dotazy  obyvatelů bytových  domů, kteří  řeší problém s nedostatečným nebo již nefunkčním zateplením stropních konstrukcí.

Tato skutečnost se projevuje vysokými účty za energie a v mnoho případech ji potvrdí i přítomnost zdraví škodlivých plísní. Obdobný případ jsme nedávno  vyřešili  na jednom  bytovém domě v Prostějově.

Po důkladném zhodnocení stavby  provedl náš tým  kompletní odstranění a likvidaci stávající, již nefunkční izolace z minerální vaty.  Následoval nástřik naší „Chytré izolace®“ přímo na sádrokartonový podhled včetně přeizolování  prostoru železobetonového věnce.

Vytvořili jsme tak kompaktní vrstvu bez spojů a netěsností, která zamezí vzniku plísní a zajistí stálé příjemné klima v zimě i v létě.