5 3 4

ČASOPIS ARCHITEKT je nejprestižnější a nejčtenější titul o architektuře v České republice a uznávaným titulem v zahraničí.

Vychází  7000 ks výtisků a databáze obsáhne mimo jiné databázi Komory architektů a Obce architektů. Architekt je nejen časopisem architektů, projektantů a stavařů – je distribuován také do škol architektury a designu, kde slouží jako učební pomůcka studentů. Zároveň jej odebírají stavební společnosti a řada institucí v Čechách a na Slovensku, ale také v zahraničí – proto je vydáván dvojjazyčně. Jako jediný český architektonický časopis je registrován v jedné z nejuznávanějších světových databází British Architectural Library Catalogue Královského institutu britských architektů (RIBA) a ve fondu dalších národních knihoven.

Je nám ctí být součástí tak významného časopisu.